Live Webcam

Live beeld vanuit de nestkast, op 5 mei 2022 zijn de koolmeesjes uitgevlogen.